บทที่ 13 การสร้าง ODBC (Open Data Base Connectivity)

How to create ODBC

วิธีสร้าง ODBC 3 ชื่อ คือ eDefaultODBC, ePawnEasy, ePawnEasyTest
1. ให้ Click Start -> Control Panel -> Administrative Tools แล้วจะมีหน้าต่าง "Administrative Tools" แสดงออกมา

How to create ODBC 2. หน้าต่าง "ODBC Data Source Administratior" ก็จะแสดงออกมาบนจอภาพด้านซ้าย
HowToCreateODBC 3. ให้ Click ที่ Tab "System DSN" ตรงที่ Cursor ชี้อยู่ด้านซ้ายมือ แล้ว Click ปุ่ม "Add" ที่อยู่ด้านขวามือ แล้วจะได้หน้าต่างถัดไป
HowToCreateODBC 4. ให้เลื่อนหน้าต่างด้านซ้ายมือหา "Driver do Microsoft Access (*.mdb)" หากหาไม่พบ ต้องเอาโปรแกรม Microsoft Office ลง ซึ่งปกติจะมีลงอยู่แล้วในทุกเครื่อง ที่ติดตั้ง Microsoft Window หลังจากนั้น ให้ Click ปุ่ม "Finish"
How to add ODBC

5. หน้าต่าง "ODBC Microsoft Access Setup" ก็จะแสดงดอกมา ให้พิมพ์ ePawnEasy ในช่อง "Data Source Name" ส่วนช่อง "Description" จะใส่อะไรก็ได้ หรือไม่ใส่เลยก็ได้

6. ให้ Click ปุ่ม "Select..." เพื่อไปเลือกหา Folder "C:\ePawnEasy\Data" ซึ่งจะมีหน้าต่างถัดไปแสดงออกมา

How to add ODBC 7. ใป Click ตรงช่อง Drives ให้เลือก C: จากนั้น ช่อง Directories ให้เลือก Folder: "C:\ePawnEasy\Data" แล้ว ด้านซ้ายมือ ก็จะมีชื่อ แฟ้ม ePawnEasy.mdb แสดงออกมาให้ Click แฟ้มนั้นให้เป็นสีน้ำเงิน จากนั้นให้ Click ปุ่ม "OK"
How to add ODBC 8. หน้าต่าง "ODBC Microsoft Access Setup ก็จะปรากฎขึ้นมาด้านซ้ายมือ ให้สังเกต จะเห็นว่า มีข้อความตรง "Database" มีแสดงชื่อแฟ้ม C:\ePawnEasy\Data\ePawnEasy.mdb แสดงออกมา ให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราเลือกแฟ้มไว้ ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นให้ Click ปุ่ม "OK"
How to add New ODBC Final 9. หน้าต่างด้านซ้ายมือก็จะปรากฎมาให้เห็น ให้สังเกตว่า จะมีคำว่าePawnEasy เพิ่มขึ้นมาก
สร้าง ODBC สำหรับแฟ้มทดสอบ (Test) ให้มีชื่อว่า ePawnEasyForTest

ให้ไปทำตาม Steps ข้างต้นตั้งแต่แรกใหม่ แต่ให้เปลี่ยนชื่อต่อไปนี้:

1. ชื่อ ePawnEasy ในข้อ 5 เป็น ePawnEasyForTest
2. Folder ในข้อ 6 และ 7. ให้เป็น C:\ePawnEasy\Data\ForTest ส่วนแฟ้ม ก็ให้เลือกแฟ้มเดิม คือ ePawnEasy.mdb

ให้ไปสร้าง ODBC สำหรับ eDefaultODBC

ให้ไปทำตาม Steps ข้างต้นตั้งแต่แรกใหม่ แต่ให้เปลี่ยนชื่อต่อไปนี้:

1.เปลี่ยน ชื่อ ePawnEasy ในข้อ 5 เป็น eDefaultODBC
2. Folder ในข้อ 6 และ 7. ให้เป็น C:\ePawnEasy ส่วนแฟ้ม ก็ให้เลือกแฟ้มเดิม คือ DefaultODBC.mdb

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7  บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10   บทที่ 11 บทที่ 12  บทที่ 13