บทที่ 12 ODBC (Open Data Base Connectivity)

ODBC Form

 

หน้าต่าง "สำหรับเพิ่ม/ลบ ชื่อ Data Source Name

โปรแกรมนี้ ออกแบบให้ผู้ใช้ สามารถทดสอบได้ก่อน ถ้าต้องการทดสอบ ยังไม่เอาจริง ต้อง Click Menu "ชื่อ ODBC.." แล้ว ก็จะได้หน้าต่างนี้ แล้วในผู้ใช้ ไปเลือก ODBC ที่ชื่อ ePawnEasyForTest

และในทางกลับกัน ถ้าต้องการใช้งานจริง ให้มาที่หน้าต่างนี้ แล้ว เลือก ePawnEasy แล้วให้ Click ปุ่ม "เลือก Data Source Name" ที่ต้องการ

หมายเหตุ: เราจะเก็บแฟ้ม ไว้ใน Folder ใด ๆ ก็ได้ โดยที่ ให้ไปที่ Control Panel เพื่อเปลี่ยนแปลงได้ ดูวิธีสร้าง ODBC ที่โปรแกรมระบบนี้

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7  บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10  บทที่ 11 บทที่ 12  บทที่ 13