บทที่ 10 ต้นฉบับสัญญาขายฝาก

ต้นฉบับสัญญา

 

ต้นฉบับสัญญา

โปรแกรมจะเอาต้นฉบับนี้ไปเพิ่มเติม ข้อมูลลูกค้า รายการการขายฝากทรัพย์ และอื่น ๆ ในสัญญานี้ แล้วโปรแกรมก็จะเอาไปพิมพ์สัญญาให้

ก่อนที่จะเริ่มทำโปรแกรมระบบขายฝาก/จำนำฉบับ ใช้งานง่าย จะต้องมาแก้ไขชื่อผู้ซื้อฝาก และที่อยู่ให้ถูกต้องก่อน เพราะชื่อที่อยู่นี้ โปรแกรมจะนำ ไปพิมพ์ในสัญญาขายฝาก/จำนำ

ถ้าต้องการแก้ไขสัญญา ต้องไป Click ปุ่ม "เปิดให้แก้ไข" ซึ่งอยู่ด้านขวาล่างของหน้าต่างนี้  (แต่ที่ตรงนี้ มองไม่เห็น เพราะว่า เนื้อที่น้อย จึงต้องตัดออกไป) ข้อความที่มี &&...&& อยู่หน้าและท้ายข้อความต้องไม่แก้ไข โดยเด็ดขาด แต่ย้ายที่ได้ เพราะโปรแกรมจะเอาข้อมูล ไปแทนที่ข้อความที่นำหน้าและลงท้ายด้วย &&

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7  บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 บทที่ 12  บทที่ 13