บทที่ 9 เพิ่มลูกค้า

เพิ่มลูกค้าใหม่

 

เพิ่มลูกค้าใหม่
หน้าต่างนี้ใช้สำหรับเพิ่มเติมรายชื่อลูกค้าใหม่ เมื่อ Click ที่ปุ่ม "เพิ่ม" บนหน้าต่างในบทที่ 7 หน้าต่างนี้ ก็จะปรากฎขึ้น ให้เพิ่มรายการในหน้าต่างนี้ แล้วกดปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าไปในแฟ้ม

วันที่บัตรหมดอายุ ให้ใส่วันเดือนปี เป็นพ.ศ.

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7  บทที่ 8  บทที่ 9 บทที่ 10  บทที่ 11  บทที่ 12  บทที่ 13