บทที่ 7 อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Default Interest Rate)

 

อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คืออัตราดอกเบี้ย ที่โปรแกรมจะนำไปใช้อัตโนมัติ แต่คุณแก้ไขได้ ตอนกำลังจะบันทึกการขายฝาก

อัตราดอกเลี้ย และระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ ตอนที่ทำบทที่ 3 คุณสามารถแก้ไขเองได้ในกรณี ลูกค้า แต่ละรายได้เหมือนกัน ลูกค้าดี อาจจะคิดดอกเบี้ยถูกกว่าได้ หรือจะกำหนดระยะเวลานานกว่า ก็ได้ แล้วแต่ผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการ

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8  บทที่ 9  บทที่ 10  บทที่ 11  บทที่ 12  บทที่ 13