บทที่ 6 การต่อดอก/ส่งดอก

ไถ่ถอน

 

การต่อดอกหรือส่งดอก ต่างกับการไถ่ถอน ตรงที่ การต่อดอก จะมีการบันทึก ตั๋วสัญญาใหม่ และตั๋วสัญญาเดิม จะเปลี่ยนสถานะเป็น "w" และ จะมีการบันทึก ตั๋วสัญญาใหม่ในเครื่อง ถ้าคุณต้องกาาตรวจสอบว่า ตั๋วสัญญาเดิม เปลี่ยนสถานะ หรือไม่ ให้คุณกดปุ่มด้านบน "แสดงข้อมูลทั้งหมด" หรือกดปุ่มขวามือ "แสดงไถ่ถอนวันที่"

การทำการต่อดอก ให้ไปดูหน้าต่างบทที่ 3 ให้คุณใส่ เลขที่ตั๋วสัญญา ในช่อง "เลขที่ตั๋วสัญญา" แล้วกดปุ่ม "ต่อดอก" โปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างหน้านี้มาให้ ให้คุณตรวจสอบดูว่า เลขที่ตั๋วสัญญา วันที่ขายฝาก ซื่อของผู้ขายฝาก และรายการขายฝากว่า ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้กดปุ่ม "ต่อดอก"

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5 บทที่ 6  บทที่ 7  บทที่ 8  บทที่ 9  บทที่ 10  บทที่ 11  บทที่ 12  บทที่ 13