บทที่ 4 บันทึกการขายฝาก/จำนำ

 

วิธีการบันทึกที่รวดเร็ว กรณีที่ลูกค้าเดิม ให้คุณป้อน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม Tab ไปข้างขวา แล้วให้กด Space Bar (หรือแป้นวรรค) หรือจะใช้ Click ปุ่ม "ค้นหา" ก็ได้ แต่ว่าจะช้ากว่า

โปรแกรม ก็จะไปหาว่า ลูกค้านี้มีอยู่หรือไม่ ถ้ามี ก็จะเอารายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ปีเกิด วันบัตรหมดอายุ จากนั้น โปรแกรมก็จะ เลื่อน mouse ไปที่ รายการให้ใส่ได้เลย และให้กดปุ่ม Tab แล้วใส่ จำนวนเงิน จากนั้นกด Tab โปรแกรมก็จะไปรอที่ปุ่ม "บันทึก" ให้กด Enter หรือ Space Bar เครื่องก็จะบันทึกรายการขายฝาก จากนั้น ถ้าต้องการพิมพ์ ให้ใส่ เลขที่สัญญา ที่ช่องเลขที่ตั๋ว สัญญา จากนั้นกดปุ่ม "พิมพ์สัญญาขายฝาก" ที่หน้าต่างในบทก่อนนี้

 

หน้าแรก บทที่ 1 บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  บทที่ 6  บทที่ 7  บทที่ 8  บทที่ 9  บทที่ 10  บทที่ 11  บทที่ 12  บทที่ 13