Header image  
Problems at the Condo  
line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Swimming Pool at The Station Condo as of 17/05/2012
small product photo   small product photo   small product photo   small product photo
Clcik for big picture
 
Clcik for big picture
 
Click for big picture
 
Click for big picture
Swimming Pool at The Hotel at Ladprow ไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหน ก็ดูใสสะอาด
small product photo   small product photo   small product photo   small product photo
สระเขาส่วนปลายสุดลึก 2 เมตร
           
 
 

เมื่อสภาพน้ำเริ่มดีขึ้น ทั้ง ๆ มีฝนตกอยู่สองวัน แต่น้ำยังใส เพราะอะไร? ผู้บริหาร Unity Group ต้องตอบครับ เนื่องจากเคยบอกว่า ฝนตก น้ำเลยเขียว

เมื่อเปรียบเทียบความใสของสระน้ำเรา กับสระน้ำเขา เราจะเห็นว่า ยังห่างไกลกันมาก ความใสของเรา เวลาถ่ายภาพออกมา ยังดูไม่ใสเท่าที่ควร แม้แต่ดูของจริง เราก็เทียบกับเขาไม่ได้

ผมจึงเรียนมาเพื่อให้ผู้บริหารได้ไตร่ตรอง และนำไปแก้ไข

ชาญ ปฏิมาภรณ์ชัย
กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะสเตชั่น