สาระน่ารู้

 
 
  1. เรื่องไฟฟ้า
    ไฟฟ้ามี 2 ประเภท คือ 1 Phase กับ 3 Phases ซึ่งไฟฟ้า 1 Phase นั้นส่งไฟฟ้าไปเพียงสายเดียว แต่ถ้าเป็น 3 Phases จะส่งไป 3 สายเลย เช่นหม้อไฟขอไว้ 3 Phases 30/100 จะส่งไป สายละ 30 สามสายก็ 90แอมแปร
  2. การคิดค่าแอมแปร์ ในการใช้ไปคำนวนคือ กำลังวัตหารด้วย 220 จะได้เป็นแอมแปร์
  3. ค่าขอหม้อไฟฟ้าใหม่ 30/100 ราคา 38,900 บาท
 
  การคำนวณ Break-even point
Broadband, ADSL
 
  ธุรกิจรับจำนำ
1. เมื่อทรัพย์หลุดแล้วต้องทำอะไรบ้าง
2. ทำอะไรได้บ้างในโรงรับจำนำ
 
  Motto  
  สํญญาณรถบรรทุก  
 

การใช้ BahtText เพื่อแปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ  download ตัวอย่าง Excel

Mark to Model or Mark to Market 
Mark to myth

 
  What is Black Box on the Plane (อะไรคือกล่องดำ)  
  การใช้สระ ใ (ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้้คล้องคอ)
อักษรกลาง สูง ต่ำ
 
 

Folder ของ ODBC อยู่ใน C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources และมี Extension ว่า .dsn
ที่ใช้อยู่ในระบบจำนำคือ DBReport.dsn และที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อใช้กับแฟ้ม MS Access คือ ePawnEasyDSN.dsn

 
  VB.Net  
  Gold Futures (ตลาดอนุพันธ์ทองคำ)  
  ทำอย่างไรจึงจะมีเวลา (การบริหารเวลา)